Weidevogels binnen het provinciale meetnet in Gelderland in 2015

Uit bijgaande PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl.

Document: 

Rap_2015-64_Weivomeetnet-Geld-2015ZK.pdf

Rapportnummer: 

2015/64

Auteurs: 

de Boer V. & Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands