Weidevogels binnen het provinciale meetnet in Gelderland in 2014

Uit deze PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met Jacintha van Dijk (jacintha.vandijk@sovon.nl)

Document: 

Rap_2014-45_Weidevogels_Gelderland-ZK.pdf

Rapportnummer: 

2014/45

Auteurs: 

de Boer V. & Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands