Weidevogels binnen het provinciale meetnet in Gelderland in 2013

In de bijgevoegde PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie: jacintha.vandijk@sovon.nl.

Document: 

Rap_2013-69_weidevogels_Gelderland.pdf

Rapportnummer: 

2013/69

Auteurs: 

de Boer V. & Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands