Weidevogels binnen het provinciale meetnet in Gelderland in 2012

In de bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met Petra Verburg.

Document: 

Rap_2012-48_meetnet_gelderlandZK.pdf

Rapportnummer: 

2012/48

Auteurs: 

de Boer V. & Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands