Watervogeltelllingen in het Benedenrivierengebied in 2016/17

In telseizoen 2016/17 zijn – voor het derde jaar op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon en Bureau Waardenburg in het Benedenrivierengebied. Dit rapport beoogt een algemeen overzicht te geven van de gevolgde methode, de omstandigheden en de resultaten. Voor een bespreking van de resultaten uit seizoen 2014/15 en 2015/16 wordt verwezen naar Slaterus & Boudewijn (2016, 2017).

Document: 

rap_2017-62_watervogeltellingen-beneden-rivieren.pdf

Rapportnummer: 

2017/62

Auteurs: 

de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands