Watervogeltellingen: uitgebreide werkwijze

De door Sovon georganiseerde monitoring van watervogels in Nederland volgt een vaste systematiek en kent een jaarlijks vergelijkbare telinspanning. Het telprogramma bestaat uit twee belangrijke  onderdelen:

  • Maandelijkse tellingen
  • Midwintertelling

Document: 

watervogeltellingen_uitgebreide_werkwijze.pdf

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands