Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19

In telseizoen 2018/19 zijn – voor het vijfde jaar op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon en Bureau Waardenburg in het Benedenrivierengebied. Dit rapport beoogt een algemeen overzicht te geven van de gevolgde methode, de omstandigheden en de resultaten. Voor een bespreking van de resultaten uit 2014/15, 2015/16, 2016/17 en 2017/18 wordt verwezen naar Slaterus & Boudewijn (2016, 2017) en de Boer et al. (2017, 2018).

Document: 

rap_2020-10_wavo-beneden-rivieren.pdf

Rapportnummer: 

2020/10

Auteurs: 

de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T.J.

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands