Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2017/18

In telseizoen 2017/18 zijn – voor het vierde jaar op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon en Bureau Waardenburg in het Benedenrivierengebied.
Dit rapport beoogt een algemeen overzicht te geven van de gevolgde methode, de omstandigheden en de resultaten. Voor een bespreking van de resultaten uit de eerdere seizoenen wordt verwezen naar Slaterus & Boudewijn (2016, 2017) en de Boer et al. (2017).

Document: 

rap_2018-74_wavo-benedenrivieren-17-18.pdf

Rapportnummer: 

2018/74

Auteurs: 

Vincent de Boer, Roy Slaterus, Theo Boudewijn

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands