Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2014/15

In het telseizoen 2014/15 zijn in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon, Bureau Waardenburg en DPM in het Benedenrivierengebied. Dit rapport beoogd een algemeen overzicht te geven van de gevolgde methode, de omstandigheden en de resultaten.

Document: 

Rap_2016-31_Watervogeltellingen-Beneden-Rivieren.pdf

Rapportnummer: 

2016/31

Auteurs: 

Slaterus R. & Boudewijn T.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands