Watervogeltellingen in Gelderland, Overijssel en Flevoland sept 2018

We beginnen aan het 44e telseizoen van de watervogel- en ganzen & zwanentellingen in Nederland.
De eerste telling is in het weekend van 15 september. We hebben de afgelopen maanden te maken gehad met extreme droogte.

Document: 

wavo_nwsbrf_fl_ov_gld_201809.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands