Watervogeltellingen in Gelderland, Overijssel en Flevoland okt 2018

De eerste telling in september ligt achter ons en deze vond plaats onder mooie

weersomstandigheden. Ook voor de komende telling in het weekend van 13 en 14 oktober lijken de

verwachtingen uitstekend.

Document: 

wavo_nwsbrf_fl_ov_gld_201810.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands