Watervogeltellingen in Gelderland, Overijssel en Flevoland, maart 2020

Bij de komende telling staat de internationale steltlopertelling op het programma. Ganzen en zwanentellers worden gevraagd om Kievit, Wulp en Goudplevier ook te tellen. Daarnaast zijn er extra telgebieden te claimen voor de steltlopers https://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/3 Vanaf eind september hebben we een droge periode achter ons gelaten. Voor veel steltlopers is de neerslag prettig omdat ze voor het voedsel afhankelijk zijn van bodembeestjes. Ik ben benieuwd of we dat ook gaan zien bij de steltlopers en andere soorten.

Document: 

wavo_nwsbrf_fl_gld_ov_202010.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands