Watervogeltellingen in Gelderland, Overijssel en Flevoland feb 2018

De 52e Midwintertelling ligt alweer even achter ons. We hadden mild winterweer maar het peil in de rivieren was hoog wat de telling in diverse gebieden bijzonder maakte. Eind januari was er weer een verhoging dus met name in de lage delen zal nog water staan. Dat soort omstandigheden zijn aantrekkelijk voor reigers, eenden en steltlopers. Na een kleinen speldenprik van koning winter de afgelopen dagen gaat het de komende week weer naar gemiddelde temperaturen. Weer een stijging van het waterpeil in de rivieren lijkt voorlopig niet aan de orde.

Document: 

gld_ov_fl_nieuws.wavo_.febr2018.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers, Sovon

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands