Watervogeltellingen in Gelderland, Overijssel en Flevoland, dec 2019

De telling in november was droog en vooral op zondag scheen de zon uitbundig. Ik heb diverse van jullie op de Landelijke Dag gezien en gesproken en ik hoorde vooral enthousiaste verhalen. In tabel 1 zijn de aantallen van oktober en november weergegeven; er zijn resp. ruim 264.000 en 490.000 vogels doorgegeven en in de lijst staan 107 soorten (incl. een aantal extra soorten). De grootste toename met oktober laten de diverse ganzensoorten zien en daarnaast ook Kuifeend, Smient en Kievit.

Document: 

wavo_nwsbrf_fl_ov_gld_201912.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers, Sovon

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands