Watervogeltellingen in Gelderland, Overijssel en Flevoland

De telling in oktober was vooral onder droge omstandigheden met temperaturen rond de 15 graden. In september zijn 193.500 vogels doorgegeven
en 246.560 in oktober.

Document: 

gld_ov_fl_nieuws.wavo_.nov2019.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands