Watervogeltellingen in Gelderland, oktober 2017

Met de telling in september is er weer een nieuw seizoen begonnen van maandelijkse tellingen. Ik heb er zin in! De komende midwintertelling wordt alweer de 52e! September was koel en zeer nat, maar wel aan de zonnige kant de waterstand in de rivieren is normaal. Het blijft ook wisselvallig en daarmee zal het een heel ander najaar worden als vorig jaar toen het heel droog was. De vogeltrek zal de komende weken ook op gang komen.

Document: 

wavo_nwsbrf_gld_ov_fl_201710.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands