Watervogeltellingen in Gelderland, maart 2015

Document: 

wavo_nwsbrf_gld_201503.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands