Watervogeltellingen in Gelderland, 48e Midwintertelling

Watervogeltellingen in Gelderland

48e Midwintertelling

januari 2014

Document: 

wavo_nwsbrf_gld_201401.pdf

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands