Watervogeltellingen in Fryslân, september 2014

provinciale nieuwsbrief maandelijkse tellingen

ganzen + zwanen, watervogels en slaapplaatsen

seizoen 2014/2015

nr 1. September 2014

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_201409.pdf

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & Fryske Feriening fear Fjildbiology

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands