Watervogels tellen. Hollandser vogels tellen kan haast niet

Dankzij de rijkdom aan water, de gematigde winters en strategische ligging op de Oost- Atlantische trekroute is Nederland hét watervogelland van Europa. Miljoenen water-vogels overwinteren bij ons of trekken hierlangs. Al meer dan 40 jaar wordt hun aantalsontwikkeling en verspreiding gevolgd, want cijfers zijn belangrijk voor bescherming van soorten en gebieden. Van september tot en met april gaan tellers maandelijks naar hun gebied om er alle watervogels of alleen de ganzen en zwanen te tellen. Een ontspannende én zinvolle bezigheid. We zoeken nog nieuwe watervogeltellers!

Document: 

sovon-nieuws_2017-3_p16_watervogels-tellen_a-de-jong.pdf

Auteurs: 

Albert de Jong

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

30

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands