Watervogels in Nederland in 2013/2014

In dit rapport komen watervogel- en slaapplaatstellingen aan de orde die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2013 tot en met juni 2014. Maandelijks werden 373.000 tot 5,42 miljoen watervogels geteld.

De tellingen beogen:

  • trends vast te stellen van watervogelsoorten buiten de broedtijd, zowel op landelijke schaal als gebiedsniveau (Natura 2000-gebieden, watersystemen, pleisterplaatsen)
  • een bijdrage te leveren aan het vaststellen van de internationale populatieomvang en –trend van watervogels
  • de populatieontwikkeling en verspreiding vast te stellen van watervogels die een rol kunnen spelen bij de verspreiding van Aviaire Influenza (Vogelgriep)

Het watervogelmeetnet, onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), is een samenwerkingsverband tussen Sovon Vogelonderzoek Nederland, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Internationaal wordt samengewerkt met Wetlands International en het Common Wadden Sea Secretariat.

De telgegevens, voornamelijk online ingestuurd, worden verzameld door vrijwilligers en een klein aantal professionele tellers. Ontbrekende gegevens worden bijgeschat met het programma U-index; trends worden bepaald met het programma TrendSpotter en weergegeven als seizoensgemiddelden

Downloaden of bestellen

Je kunt het rapport downloaden door op onderstaande link te klikken of een fysiek exemplaar bestellen via de webwinkel

Document: 

Rap_2015-72_Wavorap_2013-14-LR.pdf

Rapportnummer: 

2015/72, RWS-rapport BM 15.21

Auteurs: 

Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Klaassen O., van Winden E., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands