Watervogels in het Lauwersmeer in 2015/2016

Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied al watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. In de periode 2007/07-2011/12 verzorgde Sovon jaarlijks een geïntegreerd watervogelrapport, waarin ook ruimschoots aandacht uitging naar slaapplaatstellingen die tijdens die vijf seizoenen werden uitgevoerd. Dit rapport vat de resultaten van de maandelijkse watervogeltelingen in het seizoenen 2015/2016 samen.

Document: 

Rap_2016-43_Watervogels-Lauwersmeer-2015-2016.pdf

Rapportnummer: 

2016/43

Auteurs: 

Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands