Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief september 2021

Een nieuwe seizoen van watervogel- ganzen- zwanentellingen en slaapplaatstellingen staat op het punt van beginnen. Na een relatief koud en nat voorjaar/zomer waarin covid het nieuws domineerde hoop ik dat een ieder weer gezond, enthousiast en vol goede moed het veld in en het water op gaat voor mooie tellingen.
In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de afgelopen april telling, vacante gebieden en slaapplaats nieuws.
Er is weer veel te doen dit najaar met de eerste watervogel- ganzen en zwanen telling op 18 september en een integrale waddentelling op 11 september.

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_2021-09.pdf

Auteurs: 

Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2021

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands