Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief september 2020

Na een roerige afsluiting van het watervogeltelseizoen 2019/2020, wegens de corona perikelen die nog steeds de gemoederen bezig houden, is een nieuw telseizoen van ganzen-, zwanen, watervogels en slaapplaatsen aangebroken. Ik hoop dat we er gezamenlijk weer een leuk en enthousiast telseizoen van kunnen maken met uiteraard grote aantallen vogels.
In deze nieuwsbrief nemen we afscheid van twee oud gedienden en kijken we vooruit naar de komende tellingen en aandacht voor enkele vacante telgebieden. De eerste ganzen-, zwanen en watervogeltellingen van dit seizoen vinden plaats op 12 september gevolgd door de integrale waddentelling op 19 september.

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_2020-09.pdf

Auteurs: 

Sjouke Scholten, Jan Kramer & Romke Kleefstra

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands