Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief september 2019

Een nieuw seizoen van watervogel- en ganzen- en zwanentellingen staat op punt van beginnen. Daarin nog de nodige aandacht voor de Wulp in het kader van het Jaar van de Wulp. Ik hoop vanzelfsprekend dat iedereen er weer zin in heeft om de velden in te trekken en het water op te gaan voor mooie tellingen. Al was het alleen maar om ook het ‘veldmuizenjaar’ mee te maken, want wat dat de komende maanden aan vogels en indrukken oplevert… Blijf dus ook de ‘extra soorten’ tellen zoals we dat al jaren doen in Fryslân met de maandelijkse tellingen, want daar zitten nogal wat muizeneters onder, zoals Grote Zilverreiger, Blauwe Kiekendief, Torenvalk en Velduil. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld het najaar van 2014 nog, toen de veldmuizenuitbraak ook zorgde voor enorme aantallen muizeneters. We (Jan Kramer en ik) initiëren provinciaal daarom ook wat extra slaapplaatsenwerk, gericht op kiekendieven en i.s.m. het Natuurmuseum focussen we ook weer wat meer op ransuilroestplaatsen in Fryslân. Tellen geblazen dus, met 14 september ganzen- en zwanen- plus watervogeltellingen in het binnenland en een integrale telling van de hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee.

Document: 

wavonws-frl-september-2019.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra & Jan Kramer

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands