Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief september 2018

Een nieuw seizoen ganzen, zwanen en watervogels tellen, een nieuwe serie nieuwsbrieven! Na een gortdroge en warme zomer is het nog even wennen aan het idee dat deze maand de eerste ganzen- en zwanentelling plaatsvindt. Vorig jaar kwamen met name de Kleine Rietganzen en Kolganzen laat en in kleinen getale. Het aantal Kolganzen liep kwam pas in december op niveau, dat van Kleine Rietganzen bleef bij enkele duizenden. Dat is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering bij het ‘Blaupoatsje’, maar dat ze alle telkens op maïsstoppel zaten en ook in de omgeving van het Fochteloërveen was nieuw. Hoe het dit seizoen verloopt zullen we de komende maanden zie en in deze nieuwsbrief bericht ik daar weer over, samen met Jan Kramer.

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_201809.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra & Jan Kramer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands