Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief oktober 2020

De nieuwsbrief van oktober 2019 begon met de vermelding van de eerste groep overvliegende Kolganzen op 21 september nabij De Deelen. Tot het einde van de middag op 31 september 2020 was het nog behoorlijk rustig in de lucht totdat eindelijk de eerste groep Kolganzen (36 ex.) over Gorredijk vloog richting, jawel, De Deelen. Hopelijk de opmaat naar wederom een mooi ganzen- en watervogelseizoen! We gaan het zien in het weekend van 17 oktober 2020, tijdens de volgende telling.
In deze nieuwbrief aandacht voor de afgelopen septembertelling, Goudplevier tellingen en het komende slaapplaatsenseizoen.

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_2020-10.pdf

Auteurs: 

Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands