Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief oktober 2019

21 september, rond 11:30 uur, hoorde ik plots Kolganzen boven mijn huis te Ulesprong. Mooi zonnig weer, dus op sokken naar buiten gerend en de groep van een kleine 30 ganzen nog richting Aldeboarn zien vliegen. Later die dag zaten ook de eerste individuen tussen de Grauwe Ganzen in Staatsbosbeheer-reservaat ‘Warren’ voor mijn huis. ‘It giet oan’ dus en erg benieuwd wat de aanstaande oktobertelling gaat opleveren aan ganzen.
In deze nieuwsbrief aandacht voor de tellingen in september, maar ook nog wat aandacht voor welke ‘extra’ soorten we tellen, welke gebieden we tellers voor zoeken en het intekenen van ganzen.

Document: 

wavonws-frl-okt2019.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra & Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands