Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief oktober 2018

Het was een prachtig telweekend in september. Bijna zomers weer, weinig wind, een mooi tij op het wad. In de week erna sloeg het weer om en kregen we de eerste herfststorm. In de nacht van 20 september hoorde ik de eerste Kolganzen over Ulesprong gaan, maar dat was een enkel klein groepje en daarna bleef het stil tot op de dag van het schrijven van deze nieuwsbrief. Op 26 september noteerde Thijs de Boer de eerste aflezingen van halsbanden van Kleine Rietganzen bij Sandfirden, via een gezenderd individu weten we dat op 25 september de eerste Dwergganzen bij het Lauwersmeer waren. Ondertussen zijn er al wel mooi wat Rotganzen aangekomen in het Waddengebied, terwijl grote groepen Brandganzen nog even op zich laten wachten. Benieuwd wat er in het telweekend inmiddels aan ganzen gearriveerd zal zijn. Tellen maar! In deze nieuwsbrief terugblikken op de tellingen van september en ook een uitnodiging voor een speciaal ‘slaapplaatsenavondje’.

Document: 

wavonws-frl-2018-10.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra & Jan Kramer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands