Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief oktober 2017

Het was qua weersomstandigheden niet om naar huis te schrijven in het weekend van 16 september jl., toen we het binnenland telden op ganzen/zwanen en watervogels. Toch was het telwerk nog prima te doen. Een week later, toen de integrale telling van wadvogels op hoogwatervluchtplaatsen plaatsvond, was het adembenemend mooi nazomerweer, met een vlakke Waddenzee. In de periode van 22-24 september ‘rûchelden’ de eerste Kolganzen en Kleine Rietganzen uit de lucht. Dat was wel weer vroeg, maar grote aantallen bleven uit. Het leek er op de Wadden op dat de vroege aankomst van Rotganzen juist wel redelijke aantallen gepaard ging. Voor de komende tijd staan ons verschillende tellingen te wachten en daarnaast organiseren we met Sovon een voorlichtingsavondje in het Natuurmuseum voor de tellers van ganzen/zwanen en watervogels.

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_201710.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra & Jan Kramer

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen &FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands