Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief november 2020

Heerlijke temperatuur, lekker zonnetje en nagenoeg windstil. Drie ingrediënten die zonder twijfel met blijdschap werden ontvangen door diverse tellers in het oktober telweekend. Wie het geluk had kon voornamelijk langs de kust een deel meepakken van de behoorlijke Buizerd-trek. Op sommige plekken zijn meer dan 1.300 individuen in een paar uur tijd overgevlogen richting zuidoost. Maar hoe zou het de ganzen vergaan in dit weekend?
In deze nieuwsbrief aandacht voor de Fryske ganzen en zwanen, de extra soorten en slaapplaatstellingen.

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_2020-11.pdf

Auteurs: 

Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands