Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief november 2019

‘Min waar op ’e Lemmer…’ In het telweekeinde in oktober kwam de regen geregeld met bakken uit de lucht vallen en was het met name de vrijdag en zaterdag nog winderig ook. Alleen de zondag en maandag waren knap te doen. Geen gunstige omstandigheden, maar wel lekker hoog water. Het weekeinde ervoor kwamen veel Kolganzen Fryslân binnenvallen. Toen vond ook ‘Euro Birdwatch’ plaats en door de trek van de kollen was de Kolgans de op één na talrijkste soort tijdens dat tel-evenement. Er werden in Nederland bijna 117.000 Kolganzen geteld. Maar het liefst zien we de ganzen en alle andere soorten aan de grond, op het water en op de slaapplaatsen en wat dat zoal opleverde staat in deze nieuwsbrief.

Document: 

wavonws-frl-2019-11.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra, Jan Kramer & Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands