Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief november 2018

De ganzen lieten even op zich wachten. Wie rond 20 september begon te turen naar de lucht bleef dat lange tijd doen. Boven mijn woonplaats Ulesprong verschenen zondag 7 oktober groepen Kolganzen in de strak blauwe lucht. Dezelfde avond en volgende ochtend lieten ze zich horen op de slaapplaats van de Frieswykpolder. Op maandag 8 oktober zaten er 310 in de veenweiden van ‘De Warren’, twee dagen later waren dat er 1200 en las ik er ook de eerste "Arctische halsband" af. In het telweekend stuitten we op uitzonderlijk zomerse omstandigheden met temperaturen van 20+. En met her en der opmerkelijk veel muizeneters in de weilanden, waaronder Grote Zilverreigers die groepsgewijs het graslanden afstruinden op muizen. In deze nieuwsbrief vanzelfsprekend weer de nodige resultaten.

Document: 

wavonws_frl_2018-11.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra & Jan Kramer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands