Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief november 2017

We beleefden zowaar een zomers telweekend in oktober. Prachtig weer, maar opmerkelijk weinig ganzen. Tot voor kort was oktober de maand waarin in Fryslân de aantallen Kleine Rietganzen piekten met tienduizenden, als bijna de hele Spitsbergen-populatie hier verbleef in ‘Súdwest’. Van de Kolgans hebben we in oktober gemiddeld zo’n 150.000 individuen in de provincie. Deze telling ging het om nog geen 1700 Kleine Rietganzen en een dikke 10.000 ‘kollen’. Meer over de kleine aantallen ganzen verderop in de nieuwsbrief. Daarnaast aandacht voor de Sovon/FFF-Najaarsbijeenkomst, onze nieuwe collega bij ‘Sovon-Noord’, het tellersavondje in het Natuurmuseum, begrenzing van opvanggebieden voor ganzen, Grote Zilverreigers, nijsgjirrige en extra soorten. Lees ze!

Document: 

wavonws-frl-nov2017.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra & Jan Kramer

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen &FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands