Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief maart 2019

In het weekeinde van de steekproeftelling in de Waddenzee en de slaapplaatstelling van Wulpen was het nog onstuimig en nat (9 feb.), maar daarna kondigde het voorjaar zich zeer overtuigend aan en konden we ganzen, zwanen en watervogels tellen bij uitzonderlijk zachte omstandigheden. Hetzelfde gold voor de slaapplaats-tellingen van Grote Zilverreigers, veelal bij blakstille voorjaarsavonden met prachtige zonsondergangen. De maarttelling staat voor de boeg met ganzen & zwanen, watervogels, Wulpen, maar ook de steltloper-slaapplaatstellingen die eens in de zoveel jaar plaatsvinden in Fryslân. Veel te doen dus, want ook de broedvogelinventarisaties barsten weer los. In deze nieuwsbrief aandacht voor de Sovon/FFF-Voorjaarsbijeenkomst, resultaten van de ganzen-, watervogel- en slaapplaatstellingen en meer. Lees ze!

Document: 

wavonws-frl-2019-3.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra, Jan Kramer & Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands