Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief januari 2020

Vaak zit het mee, soms zit het tegen. Het telweekend van 14 december jl. was regenachtig en vooral winderig. In het binnenland ging het nog, maar voor de Waddenzee waren we genoodzaakt de extra integrale telling af te gelasten. Op zaterdag stormde het op het wad, waardoor de boten van de WaddenUnit niet konden uitvaren naar de platen (o.a. Richel en Griend) en de sterke verhoging van het tij zorgde er bovendien voor dat de meeste platen en eilandkwelders onder water gingen. Desondanks werd de Friese Waddenkust wel helemaal geteld. Ook woeste golven op het IJsselmeer trouwens (foto boven). Naast de ‘maandelijkse telling’ (watervogels, ganzen en zwanen) stonden er ook nog slaapplaatstellingen op het programma, zoals die van de Wulp op en rond 7 december en die van Grote Zilverreigers op en rond 21 december. Ondertussen is er dan ook nog een ploegje mensen die in de eerste zeven dagen van de maand Blauwe Kiekendieven op slaapplaatsen tellen. Aan het einde van de maand liep/fietste menigeen nog zijn/haar PTT-rondje. Meer over de verschillende tellingen in deze nieuwsbrief.

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_202001.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra, Jan Kramer & Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands