Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief januari 2019

‘De tiid hâld gjin skoft’, en dus is het alweer 2019. Iedereen weer ‘folle lok en seine’ toegewenst en vanzelfsprekend zoveel mogelijk mooie dagen in het veld, op het wad en water, met veel ganzen, watervogels, tellingen, inventarisaties en Wulpen ook. De ‘Atlas-gekte’ is nog maar net geluwd of ons staat weer een druk jaartje te wachten. Vanzelfsprekend eerst de Midwintertelling, slaapplaatstellingen van ganzen, in het voorjaar ook weer de ‘steltloperslaapplaatstellingen’ en wat extra inspanningen in het kader van het Jaar van de Wulp. In deze nieuwsbrief aandacht voor de meeste van deze zaken en natuurlijk een terugblik op de afgelopen telling in december. Qua weer een wat grijs telweekend, afgezien van de zondag. Ook een weekend met relatief kleine aantallen ganzen.

Document: 

wavonws-frl-2019-01.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra, Jan Kramer & Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands