Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief januari 2018

Allereerst wens ik jullie een ‘noflik en sûn’ 2018, met vanzelfsprekend prachtige vogeltellingen in alle jaargetijden. Volop te doen in 2018, met de integrale broedvogelinventarisatie van het Waddengebied op het programma, het ‘Jaar van de Huiszwaluw’ en alle reguliere, lopende tellingen. In deze nieuwsbrief een terugblik op de ganzen- en zwanentelling en de watervogeltellingen in december. We mochten van geluk spreken, want het telweekend in het binnenland was qua weersomstandigheden zo’n beetje het beste weekend dat we sinds lange tijd hadden. Geen waterkoude wind, geen bakken regen, maar rustig en zonnig weer. Voor de tellers langs de Waddenkust kenmerkte het weekend erna zich met grijs kerstweer, maar ook toen was het prima te doen.

Document: 

wavonws_frl-jan2018.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra & Jan Kramer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Leeuwarden &FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands