Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief februari 2019

Nat, winderig en waterkoud, dat was het Midwinterweekend. Niet bepaald gunstige omstandigheden om te tellen. Alleen de vrijdag en maandag waren goed te doen, afgezien van wat pittige buien. In de Waddenzee viel de zaterdag nog alleszins mee, aangezien de zware bewolking rond het middaguur een poosje brak en de wind minder hard was dan voorspeld. Ondanks dat ‘súterige waar’ telden jullie zo’n beetje heel Fryslân weer, grotendeels op alle soorten, zoals we dat altijd in januari doen met de Midwintertelling. Hulde daarvoor! Hoewel nog niet alle resultaten binnen zijn, wordt het natuurlijk spannend. Nog steeds minder ganzen dan normaal, juist meer muizeneters dan gebruikelijk en waar zaten de Wulpen?

Document: 

wavonws-frl-2019-02.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra, Jan Kramer & Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands