Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief februari 2018

Het weekend van de Midwintertelling in het binnenland (12-15 november) was redelijk. Alle dagen, afgezien van de zondag waren vooral bewolkt en op zaterdagochtend was het zicht op sommige plekken matig door lichte mist. De maandag viel grotendeels in het water door een middag vol regen. Het weekend erna leek het in de Waddenzee afzien te worden. Er werden een stevige westenwind met neerslag voorspeld, maar uiteindelijk werd het een relatief rustige dag met zowaar nog wat zon. Tijdens de tellingen werd vrijwel heel Fryslân gedekt. Van sommige plekken (o.a. Ameland, Schiermonnikoog, Lauwersmeer) moeten de resultaten nog komen.

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_201802.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra, Jan Kramer & Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands