Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief december 2019

Het weer viel alleszins mee in het telweekend van 16 november jl., zeker gezien de verwachtingen. Niet alleen telden we ganzen/zwanen en watervogels in het binnenland, ook de hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee werden weer integraal geteld. In deze Friese watervogelnieuwsbrief de eerste resultaten daarvan. Naast de ganzen in de weilanden heeft Sjouke nog een bijdrage over de ganzen op slaapplaatsen. In deze nieuwsbrief ook nog wat andere aandachtspunten en oproepen, waaronder de internationale ganzenconferentie van de ‘Goose Specialist Group’ in Leeuwarden in januari, opletten op Rode Wouwen in het vroege voorjaar én roestplaatsen van Ransuilen in de winter. December is een drukke maand, niet alleen vanwege ouwe heren die pakjes komen brengen, maar vooral omdat voor deze maand slaapplaatstellingen van Wulpen en Grote Zilverreigers op het programma staan, evenals de maandelijkse ganzen/zwanen- en watervogeltellingen, een extra integrale hvptelling in de Waddenzee en - voor wie er geen genoeg van kan krijgen – dan kunnen de PTT-routes in de tweede helft van de maand ook nog gelopen en gefietst worden.
 

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_201912.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra, Jan Kramer & Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands