Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief december 2018

Beide telweekenden in november hadden we mazzel. Met de integrale hvp-telling in de Waddenzee op 10 november was veel wind en regen voorspeld. Dat viel alleszins mee, want het bleef droog en zo hard was die wind niet. In de week daarna bleven veel ochtenden in dichte mist gehuld, maar op zaterdag 17 was het zicht helder en werden mooi wat ganzen geteld. En ook flink wat muizeneters, zoals Ruigpootbuizerds, Blauwe Kiekendieven en niet te vergeten Grote Zilverreigers op ‘muizenstruin’ in de weilanden. Na zulke mooie telweekenden, een drukbezochte Landelijke Dag en een gezellige Sovon/FFF-Najaarsbijeenkomst is het hoog tijd voor een nieuwe Friese watervogelnieuwsbrief met de eerste resultaten.

Document: 

wavonws-frl-2018-12.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra, Jan Kramer & Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands