Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief december 2017

Het was een gure zaterdag op 18 november, toen we het Friese binnenland telden: waterkoud, stevige zuidwester, pittige buien met soms hagel en een klap onweer toe. De zaterdag erop, toen de hele Waddenzee integraal werd geteld, was het iets beter. Wat menigeen al een poos opvalt is natuurlijk dat er veel minder ganzen in Fryslân zijn dan wat normaliter in onze ganzenprovincie verblijft. En dan hebben we het met name over de Kleine Rietgans, Kolgans en Brandgans, maar gelukkig hebben we de Canadezen nog. In deze nieuwsbrief de eerste resultaten. Laten we maar duimen dat invallend kou oostelijk van ons land wat meer ganzen en ook zaagbekken e.d. gaat brengen…

Document: 

wavonws-frl-dec2017.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra & Jan Kramer

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Leeuwarden &FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands