Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief april 2021

Het weer laat zich van zijn meest extreme kant zien momenteel. Zo loop je de ene week in korte mouwen buiten en vliegen de insecten af en aan door de tuin en de andere week loop je met een muts en handschoenen de bosjes af te struinen naar broedvogels. Dat het kan verkeren bleek ook in het maartse telweekend waar het weer zich van zijn meest herfstachtige karakter liet zien. De wadvogeltellers hadden vanwege de harde wind erg hoog water waarbij enkele gebieden minimaal telbaar waren.
Ondanks de onstuimige omstandigheden is toch een redelijk aantal gebieden geteld op watervogels en/of ganzen en zwanen.
In deze laatste seizoens-nieuwsbrief een blik op de getelde aantallen vogels en het voorlopige resultaat van de slaapplaatstellingen steltlopers.

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_2021-04.pdf

Auteurs: 

Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2021

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands