Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief april 2020

Het telweekend in maart was een fraai weekend, met zon en voorjaarsachtige omstandigheden. Alleen het tij op het wad was op de zaterdag aan de lage kant. We konden toen nog niet bevroeden in wat voor volstrekt andere situatie we zouden verkeren rond het einde van de maand met de Coronacrisis. Ik hoop van harte dat iedereen zich goed en gezond door deze periode heen slaat. Voor tellingen op het platteland naar buiten is gelukkig nog mogelijk; alleen, op de fiets, in de auto of in de boot, mits je gezondheid en dat van je gezin het toelaat, want dat staat voorop. Op de website van Sovon staan richtlijnen die zijn opgesteld in samenspraak met overheden en terreinbeheerders en die gelden in ieder geval tot en met 6 april. Hou onze site ook daarvoor in de gaten!

Document: 

wavonws-frl-2020-04.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra, Sjouke Scholten & Jan Kramer

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands