Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief april 2019

De achtste en daarmee laatste watervogelnieuwsbrief van dit seizoen... Een seizoen dat weer voorbij vloog, met relatief kleine aantallen ganzen, maar met veel muizeneters, en Grote Zilverreigers in het bijzonder. Hoewel dit de laatste Friese watervogelnieuwsbrief van dit seizoen is, stoppen de tellingen niet. Naast de maandelijkse tellingen in april is er in mei nog een integrale hvp-telling in de Waddenzee en gaan de maandelijkse steekproeftellingen daar ook in de zomer door. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de Friese slaapplaatstellingen van steltlopers die doorgaan tot juni.
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de tellingen in maart. In het weekend van de 16e was het met de tellingen in het binnenland ronduit herfstachtig, met veel regen en veel wind. Het weekend daarna, toen alle hvp’s in de Waddenzee werden geteld, was het rustig voorjaarsweer met een mooi dik tij. In april gaan we er nog een keer voor. Allemaal tellen, al was het alleen maar vanwege de Wulp!

Document: 

wavonws-frl-april-2019.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra, Jan Kramer & Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands