Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief april 2018

Terwijl de kou zich nog eens meester maakte van het Friese land en de harde oostenwind een hoog tij in de Waddenzee buiten de deur hield, telde ik zelf met 30°C en volop zon het rijke wad van Barr al Hikman in Oman (waar de ‘ljippen’ al jongen hadden). Ik was vlak na het telweekend nog net op tijd thuis om de watervogels in De Deelen te tellen met 30 graden verschil en te voet, omdat er te veel ijs lag om te varen. De extra integrale telling in de Waddenzee werd vanwege de sterke verlaging van het tij afgeblazen en enkele tellers telden hun watervogeltelgebied in het binnenland niet vanwege ijs. Uiterst uitzonderlijke omstandigheden. Des te warmer zaten we er donderdags bij in Grou op een zeer drukbezochte Sovon/FFF-Voorjaarsbijeenkomst.

Document: 

wavonws-frl-april-2018.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra & Jan Kramer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands