Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief 2 oktober 2021

Het eerste watervogel telweekend is weer achter de rug. Mede door het schitterende nazomer weer waarbij de eerste najaarstrek van zich deed spreken leverde het verrassende taferelen op.
Groepen overtrekkende Kolganzen en Toendrarietganzen werden voornamelijk waargenomen vanaf zaterdag 18 september, ruim 1,5 week eerder dan vorig jaar. Wat zal dit brengen in oktober (telweekend 16 okt. 2021; waddentelling 9 okt. 2021)?
In deze nieuwsbrief nemen we de eerste telmaand onder de loep met vanouds de aantallen ganzen en zwanen, maar ook de nijsgjirriche soorten en een korte blik op de slaapplaatsen.

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_2021-10.pdf

Auteurs: 

Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2021

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands