Watervogels en Slaapplaatsen Noord-Brabant

Midwinter 2020

Tijd voor een nieuwsbrief voor en over watervogeltellingen in Noord-Brabant. Dit keer in het kader van de 54e Midwintertelling die zal plaatsvinden in het weekend van 18-19 januari 2020 (telperiode 17-20 januari).
De Midwintertelling is traditioneel de telling met het grootste aantal getelde gebieden en vaak ook vogels in ons land. In de meest recente Sovon-nieuws (https://www.sovon.nl/nl/sovonnieuws) en in de landelijke watervogelnieuwsbrief is hieraan aandacht besteed. Verderop worden kort de resultaten van 2019 op een rij gezet en is een tabel opgenomen met de resultaten van de Midwintertelling in Noord-Brabant in 2010-2019.

Document: 

midw_nwsbrf_nb_202001.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer, Sovon

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands