Wat weten we na vijf jaar tuintelling?

Nederland telt 5,4 miljoen tuinen. Er zijn veel waarnemingen, maar nauwelijks systematisch verzamelde gegevens van de verschillende diersoorten die in onze tuinen leven. Naast de jaarlijkse eenmalige publiekstellingen, zoals de Nationale Tuinvogeltelling en de Tuinvlindertelling vond in Nederland geen monitoring plaats van het dierenleven in tuinen. Daarom is in 2015 de Jaarrond Tuintelling gestart, met als doel om gegevens te verzamelen van het dieren en plantenleven in tuinen en antwoord te geven op de volgende vragen: welke soorten leven in tuinen, in welke aantallen door het jaar heen en wat is de trend over meerdere jaren?

Document: 

dln2020-maart_tuintelling-wat-weten-we-na-vijf-jaar.pdf

Auteurs: 

Jip Louwe Kooijmans, Jan Schoppers & Kars Veling

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

De Levende Natuur

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

De Levende Natuur

Jaargang bron: 

121

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Stadsvogels

Publicatietaal: 

Nederlands